Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi; kişinin şirket içindeki rolü itibari ile terfi etme olanaklarının hazırlanması, uygun personelin uygun pozisyonlara yönlendirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasını kapsar. Temser Güvenlik, kurum kültürünün pekiştirilmesini sağlamak amacıyla yöneticilerini kendi bünyesinde yetiştirir, gerektiği yer ve zamanda uygun statüde değerlendirir. Halen Temser Güvenlik bünyesindeki Güvenlik Görevlisi Yöneticileri, başlangıçta Özel Güvenlik Görevlisi olarak işe başlayan elemanlarımızdır.