Denetim

Güvenlik Hizmetlerinin kalitesini ölçmek üzere çok kademeli bir denetim sistemi uygulanmaktadır.
Denetimler; Proje Müdürleri, Güvenlik Operasyon Müdürü, Yetkilendirilmiş Merkez Yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, yılda bir kez Kalite Performans Değerlendirmesi icra edilmektedir.