Danışmanlık Hizmetleri

-Fizibilite Çalışması; Güvenliğe ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşların güvenlik tasarımı yapılır. Bu tasarımda; güvenlik altyapısı kapsamında, fiziki güvenlik ihtiyaçları (çit, bariyer, stoper, kapan vb.) elektronik güvenlik ihtiyaçları (kapalı devre kamera sistemleri (CCTV), kartlı geçiş sistemleri (KGS), yangın algılama ve ihbar sistemleri, hırsız ihbar sistemleri, x-ray ve metal kapı dedektörleri vb.), personel ihtiyaçları (sosyo-ekonomik durum, vardiyalar, personel sayısı, sertifikalar vb.) ve maliyetleri belirlenir.

-Risk Analiz; Güvenlik Hizmeti verilecek tesisin maruz kalabileceği hırsızlık, yangın, sabotaj gibi tehditler bütün detayları ile tahmin edilir, tehditleri bertaraf etmek üzere, alınması gereken tedbirler tespit edilir ve risk analizi yazılı olarak yetkililere sunulur.

-Koruma Planı; 5188 sayılı Özel Güvenlik yasası gereği; can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için her olasılık tek tek değerlendirilir, hasar ve zaiyatı asgari seviyede gerçekleştirebilecek hareket tarzları ve tedbirler tespit edilir.

-Acil Durum Senaryoları; İnsanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde meydana gelebilecek yangın, doğal afet, sabotaj, baskın, eylem gibi olağan dışı olayların en kısa sürede normale dönüştürebilmesi maksadıyla yaşanabilecek olaylar senaryolaştırılır, organizasyonlar ve görev dağılımları hazırlanır.

-5188 Sayılı Yasa Uygulamaları; 5188 sayılı yasa kapsamında tüm hukuki süreçler tahmin edilerek yönetilir ve uygulanır, müşterilerin güvenlik hizmeti alabilmesi için valilik nezdinde bürokratik işlemler sonuçlandırırlır, müşteriye verilecek hizmet sözleşmesi devlete bildirilir. Çalışacak personellerin yasal bildirimleri ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları zamanında yapılır. Bu bağlamda; yasanın emrettiği lojistik ihtiyaçlar (özel güvenlik kıyafeti, teçhizatı vb.) karşılanır.