Özel Organizasyonlar

Müşterilerimizin dönemsel ya da tek seferlik etkinliklerinde katılımcıların, ekipmanların ve alanın güvenliği sağlanır. Etkinliklerin gerçekleştirilmesi maksadıyla, müşteri adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler alınır ve bildirimler yapılır.

Güvenliğini yaptığımız özel organizasyonlar:

  1. Sportif Faaliyetler
  2. Açık Hava Etkinlikleri
  3. Konser
  4. Fuar
  5. Sergi
  6. Defile
  7. Toplantı
  8. Seminer